אתה נמצא בסקר:
139

סקר: אממ היי וזה

אממ תעני פה על משהו אקראי אני רוצה רק לנסות

ענבל
סקר: אממ תעני פה על משהו אקראי אני רוצה רק לנסות ?
בחסות סקרים